AMBIENT

Tính thể tích HCL đã dùng

bởi Phan Thiện Hải 01/06/2019

B1:hỗn hợp Na và K tác dụng hết với H2O cho 2,24 lit hidro ở DKTC và dung dịch B Trung hòa đ B = dd axit HCL 0,5 M và cô can đ thu dc 13,3g muối khô
a) tính phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp mỗi đ
b) Tính thể tích HCL đã dùng
B2:hỗn hợp kẽm và đồng nặng 4,825g dc hòa tan axit nitric đặc thấy thoát ra 3,36( đề xi mét khối) No2 ở DKTC tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại đã dùng
Mong anh chi các bạn giúp đỡ cho em bài này

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  Ta có nH2 = \(\dfrac{2,24}{22,4}\) = 0,1 ( mol )

  Na + H2O \(\rightarrow\) NaOH + \(\dfrac{1}{2}\)H2

  x.........x.............x.............x/2

  K + H2O \(\rightarrow\) KOH + \(\dfrac{1}{2}\)H2

  y........y............y............y/2

  NaOH + HCl \(\rightarrow\) NaCl + H2O

  x..............x............x..........x

  KOH + HCl \(\rightarrow\) KCl + H2O

  y.............y...........y...........y

  => \(\left\{{}\begin{matrix}58,5x+74,5y=13,3\\\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{2}=0,1\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  => mNa = 23 . 0,1 = 2,3 ( gam )

  => mK = 39 . 0,1 = 3,9 ( gam )

  => %mNa = \(\dfrac{2,3}{2,3+3,9}\times100\approx37\%\)

  => %mK = 100 - 37 = 63 %

  => nHCl = x + y = 0,1 + 0,1 = 0,2 ( mol )

  => VHCl = n : CM = 0,2 : 0,5 = 0,4 ( lít )

  bởi Ho Thien Tri 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>