ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thể tích H2 đktc

khử hoàn toàn 15.2g hh FeO và Fe2O3 bằng H2, thu được sắt kim loại. Để hòa tan hết lượng sắt này cần dùng 100 ml dung dịch H2SO4 2M. Xác định thành phần phần trăm khối lượng trong mỗi oxit. Tính thể tích H2 đktc.

Nếu cô cạn cẩn thận dung dịch thì sau pứ thu được bao nhiêu gam tinh thể Fe2SO4*7H2O

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • - PTHH: FeO+H2\(\overset{t^0}{\rightarrow}\)Fe+ H2O

  Fe2O3+3H2\(\overset{t^0}{\rightarrow}\)2Fe+ 3H2O

  Fe+H2SO4\(\rightarrow\)FeSO4+H2O

  \(n_{Fe}=n_{H_2SO_4}=0,2mol\)

  - Gọi số mol FeO là x và số mol Fe2O3 là y. Ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}72x+160y=15,2\\x+2y=0,2\end{matrix}\right.\)

  - Giải hệ ta được x=0,1 và y=0,05

  \(\%FeO=\dfrac{0,1.72.100}{15,2}\simeq47,37\%\)

  %Fe2O3\(\simeq\)52,63%

  - Theo PTHH 1 và 2 ta có:

  \(n_{H_2}=2n_{FeO}+3n_{Fe_2O_3}=2.0,1+3.0,05=0,35mol\)

  - Thể tích H2 ở đktc là: \(V_{H_2}=n.22,4=0,35.22,4=7,84lít\)

  \(n_{FeSO_4.7H_2O}=n_{FeSO_4}=n_{H_2SO_4}=0,2mol\)

  - Khối lượng tinh thể:

  \(m_{FeSO_4.7H_2O}=0,2.278=55,6g\)

    bởi Anh Tuấn Nguyễn 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1