AMBIENT

Tính thể tích CO2

bởi Tran Chau 28/04/2019

C1: dẫn V(l) khí CO2 ( ĐKTC) vào 500ml dung dịch Ba(OH)2 1M sau phản ứng thu được 39,4g kết tủa và dung dịch chứa muối. tính V ở đktc

C2: lấy 10,08 l khí CO (ĐKTC) dẫn qua 16g Fe2O3 nung nóng , sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và khí X . cho X qua 400ml dung dịch KOH 1,25M được dung dịch Y và khí Z tính khối lượng chất tantrong Y và thể tích Z đo ở đktc

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1.

  Ba(OH)2 + CO2 -> BaCO3 + H2O (1)

  BaCO3 + CO2 + H2O -> Ba(HCO3)2 (2)

  nBaCO3=0,2(mol)

  nBa(OH)2=0,5(mol)

  Vì 0,2<0,5 nên xét 2TH

  TH1:CO2 hết => chỉ xảy ra 1

  Theo PTHH 1 ta có:

  nBaCO3=nCO2=0,2(mol)

  VCO2=22,4.0,2=4,48(lít)

  TH2:Ba(OH)2 => xảy ra cả 1 và 2

  Theo PTHH 1 ta có:

  nBaCO3=nBa(OH)2=nCO2(1)=0,5(mol)

  Theo PTHH 2 ta có:

  nBaCO3(tan ở 2)=nCO2(2)=0,3(mol)

  =>\(\sum\)nCO2=0,5+0,3=0,8(lít)

  VCO2=22,4.0,8=17,92(lít)

  Bài này mình giải theo cơ chế nha

  bởi Nguyễn Trọng Toàn 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>