AMBIENT

Tính thành phần % về khối lượng các chất trong hỗn hợp

bởi Lê Tường Vy 29/04/2019

Cho 9,6g hỗn hợp gồm metan và etilen qua Br thu được 37,6g đibrometan

a) Viết pt

b) Tính thành phần % về khối lượng các chất trong hỗn hợp

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nC2H4Br2 = 0,2 mol

  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

  0,2 <---------------0,2

  ⇒ %C2H4 = \(\dfrac{0,2.28.100\%}{9,6}\)\(\approx\) 58,3%

  ⇒ %CH4 = 100% - 58,3% = 41,7%

  bởi Lê Trương Thúy Diễm 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>