YOMEDIA

Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại

bởi Đào Thị Nhàn 10/04/2019

1 ) hòa tan 2,8g 1 kl hóa trị 2 bằng 1 hỗn hợp gồm 80 ml dung dịch axit H2S04 0,5M và 200 ml dd axit HCL 0,2 M . dung dịch thu được có tính ã và muốn trung hòa phải dùng 100ml đ NAOH 0,2 M . xác định tên kl

2 ) hòa tan 5,96 g hỗn hợp gồm FE , ZN trong 500ml đ HCL 0,4 M dc dd A và 13,06 g muối khan

a)tính thành phần % theo khối lượng mỗi kl

b) tính thể tích dd B gồm NaOh 0,02M và BA (oh)2 cần dùng để trung hòa dd A

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2 ) hòa tan 5,96 g hỗn hợp gồm FE , ZN trong 500ml đ HCL 0,4 M dc dd A và 13,06 g muối khan

  a)tính thành phần % theo khối lượng mỗi kl

  b) tính thể tích dd B gồm NaOh 0,02M và BA (oh)2 cần dùng để trung hòa dd A

  Gọi nFe và nZn lần lượt là x và y

  Fe (x) + 2HCl (2x) -----> FeCl2 (x) + H2

  Zn (y) + 2HCl (2y) -----> ZnCl2 (y) + H2

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}56x+65y=5,96\\127x+136y=13,06\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,06mol\\y=0,04mol\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}mFe=0,06.56=3,36gam\\mZn=0,04.65=2,6gam\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%mFe=\dfrac{3,36.100}{5,96}=56,38\%\\\%mZn=100\%-56,38\%=43,62\%\end{matrix}\right.\)

  bởi Phan thị uyển trang 10/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>