AMBIENT

Tính thành phần % thể tích hỗn hợp khí A

bởi Nguyễn Thanh Hà 23/04/2019

Hòa tan 55g hỗn hợp Na2CO3 và Na2SO3 với lượng vừa đủ 500 ml axit H2SO4 1M thu được 1 muối trung hòa duy nhất và hỗn hợp khí A. Tính thành phần % thể tích hỗn hợp khí A.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Cho h2 Na2CO3 và Na2SO3 vào axit H2SO4 có pthh:

  Na2CO3 + H2SO4 -> Na2CO3 + CO2 + H2O (1)

  Na2SO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + SO2 + H2O (2)

  Theo bài ra ta có:

  nH2SO4 = CMH2SO4 . VH2SO4 = 1. 0,5 = 0,5 mol

  Gọi a, b lần lượt là số mol của Na2CO3 và Na2SO3 (a,b>0)

  => mNa2CO3 = a. MNa2CO3 = 106a (g)

  mNa2SO3 = b. MNa2SO3 = 126b (g)

  => mhh = mNa2CO3 + mNa2SO3 = 106a + 126b (I)

  Theo pthh ta có:

  nH2SO4(pt1) = nNa2CO3 = a mol

  nH2SO4(pt2) = nNa2SO3 = b mol

  => nH2SO4 tgpư = nH2SO4(pt1) + nH2SO4(pt2)

  ⇔ 0,5 = a + b (II)

  Từ (I)(II) ta có hệ phương trình:

  + 106a + 126b = 55

  + a + b = 0,5

  => a = 0,4 (TMĐK) ; b = 0,1 (TMĐK)

  => nNa2CO3 = a = 0,4 mol

  nNa2SO3 = b = 0,1 mol

  Theo pthh và bài ta có:

  + nCO2 = nNa2CO3 = 0,4 mol

  => VCO2 = nCO2 . 22,4 = 0,4 . 22,4 = 8,96 (l)

  + nSO2 = nNa2SO3 = 0,1 mol

  => VSO2 = nSO2 . 22,4 = 0,1 . 22,4 = 2,24 (l)

  => nhh khí = nCO2 + nSO2 = 0,4 + 0,1 = 0,5 mol

  => Vhh khí = nhh khí . 22,4 = 0,5 . 22,4 = 11,2 l

  *Gồm 2 trường hợp:

  +) Trường hợp 1: Ở đkxđO

  %VCO2 = \(\dfrac{VCO2.100\%}{Vhh_{ }}\) = \(\dfrac{8,96.100\%}{11,2}\) = 80%

  => %VSO2 = 100% - 80% = 20%

  +) Trường hợp 2: Ko ở đkxđ

  Ta có: nhh = 0,5 mol

  => %VCO2 = %nO2 = \(\dfrac{0,4.100\%}{0,5}\) = 80%

  %VSO2 = 100% - 80% = 20%

  Vậy...

  bởi Trần Văn 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>