AMBIENT

Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

bởi Lê Tấn Vũ 27/04/2019

Cho 28,4g hôn hợp 2 oxit : Na2O và Fe2O3 pứ vừa đủ với 500ml dd HCl 2M thu đc dd A.Cho dd NaOH vào dd A thì thu đc kết tủa B . Đem nung kết tủa B đc chất rắn C. a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu .b)Tính khối lượng chất rắn C . Giúp mình với mình đag cần gấp . Cảm ơn mn

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Na2O+ 2HCl -------> 2NaCl+ H2O (1)

  x.............2x...................2x.........x

  Fe2O3+ 6HCl --------> 2FeCl3+ 3H2O (2)

  y..............6y....................2y..........3y

  FeCl3+ 3NaOH -------> Fe(OH)3+ 3NaCl (3)

  2Fe(OH)3 ------> Fe2O3+ 3H2O (4)

  nHCl=1 mol

  a)Đặt x, y là số mol của Na2O, Fe2O3

  Ta có hệ pt:\(\left\{{}\begin{matrix}n_{HCl}=2x+6y=1\\m_{hh=}62x+160y=28.4\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0.2\\y=0.1\end{matrix}\right.\)

  =>%mNa2O=(62*0.2*100)/28.4=43.66%

  =>%mFe2O3=56.34%

  b) Ta có nrắnC=nFe2O3(4)=nFe2O3(bđ)=y=0.1 mol (bảo toàn ng tố Fe )

  => mrắn C=160*0.1=16 g

  bởi Lê thị hương Lài 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA