AMBIENT
UREKA

Tính số dd NaOH cần dùng

cho 19,3g hỗn hợp gồm MgO và Al2O3 vào dd axit HCl 2M vừa đủ. khô cạn dd sau phản ứng thu được 49,55g muối.

a) tính số g mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

b) tính thể tích dd axit đã dùng

c)lấy 14,475g hỗn hợp trên hòa tan trong dd NaOH 10%. tính số dd NaOH cần dùng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • MgO + 2HCl ==> MgCl2 + H2O (1)

  Al2O3 + 6HCl ==> 2AlCl3 + 3H2O (2)

  a) Gọi số mol của MgO và Al2O3 lần lượt là a , b (mol ; a,b > 0)

  M MgO = 24 + 16 = 40 (g/mol)

  => m MgO = 40a (g)

  M Al2O3 = 2.27 + 3.16 = 102 (g/mol)

  => m Al2O3 = 102b (g)

  Theo bài ra, ta có :

  m MgO + m Al2O3 = m hỗn hợp

  => 40a + 102b = 19,3 (*)

  Theo phương trình (1) , n MgCl2 = n MgO = a (mol)

  M MgCl2 = 24 + 35,5.2 = 95 (g/mol)

  => m MgCl2 = 95a(g)

  Theo phương trình (2) , n AlCl3 = 2n Al2O3 = 2b (mol)

  M AlCl3 = 27 + 35,5.3 = 133,5 (mol)

  => m AlCl3 = 133,5.2b = 267b (mol)

  Theo bài ra , ta có :

  m MgCl2 + m AlCl3 = m 2 muối

  => 95a + 267b = 49,55 (**)
  Từ (*) , (**) => a = 0,1 , b = 0,15

  => m MgO = 0,1 . 40 = 4 (g)

  => m Al2O3 = 0,15 . 102 = 15,3 (g)

  Có % m MgO = 4/19,3 .100% ≃ 20,73 %

  % m Al2O3 = 15,3/19,3 .100% ≃ 79,27 %

  b) Theo phương trình (1),

  n HCl (1) = 2 n MgO = 0,1.2 = 0,2 (mol)

  Theo phương trình (2) ,

  n HCl (2) = 6 n Al2O3 = 6.0,15 = 0,9 (mol)

  Có n HCl (1) + n HCl (2) = n HCl đã dùng

  => 0,2 + 0,9 = n HCl đã dùng

  => n HCl đã dùng = 1,1 (mol)

  => V HCl đã dùng = 1,1/2 = 0,55(l)

  c) MgO + NaOH => không phản ứng

  Al2O3 + 2NaOH => 2NaAlO2 + H2O (3)

    bởi Đỗ Thị Yến 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON