AMBIENT

Tính % oxit biết 9,1g Al2O3,MgO tác dụng vừa đủ với 250ml HCl 2M?

bởi Thùy Nguyễn 22/04/2019

Cho 9,1 gam hỗn hợp 2 oxit :Al2O3,MgO tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 2M

a,Tính khối lượng oxit trong hỗn hợp ban đầu

b,Tính thành phần % mỗi oxit trong hỗn hợp

Giúp zới !Thiên tàikhocroi

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{HCl}=0,5\left(mol\right)\)

  \(Al_2O_3+6HCl-->2AlCl_3+3H_2O\)

  x................6x.......................2x...........3x

  \(MgO+2HCl-->MgCl_2+H_2O\)

  y..............2y........................y............y

  \(\left\{{}\begin{matrix}6x+2y=0,5\\102x+40y=9,1\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(m_{Al_2O_3}=102.0,05=5,1\left(g\right)\)

  \(m_{MgO}=9,1-5,1=4\left(g\right)\)

  \(\%Al_2O_3=\dfrac{5,1}{9,1}.100\%\approx56,04\%\)

  \(\%MgO=100\%-56,04\%=43,96\%\)

  bởi Michelle Chen Mai-h Chính-y 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>