AMBIENT

Tính nồng độ phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

bởi bach dang 28/04/2019

Cho 20g hỗn hợp X CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,2L dung dịch HCL nồng độ 3,5M. Tính nđpt theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi a,b là số mol của CuO và Fe2O3

  Ta có pương trình 80a+160b=20(1)

  Ta có các phương trình sau

  CuO + 2 HCl ➞ CuCl2 +H2

  a..............2a............a.........a........(mol)

  Fe2O3 + 6 HCl ➞ 2 FeCl3 + 3H2O

  b.................6b.............2b..........3b........(mol)

  Ta có\(\sum\limits\)nHCl=2a+6b=0.2*3.5=0.7(mol) (2)

  Giải (1) và (2) ta được a=0.05;b=0.1

  %Fe=((0.1*64)/20)*100%=32%

  %Cu=100%-32%=68%

  bởi Đặng Ngọc Hùng 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>