AMBIENT

Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc

bởi Nguyễn Thủy 27/04/2019

Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%

a, Viết phương trình hóa học

b, Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc

Giúp mk vs hihi

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có :\(\left\{{}\begin{matrix}nCuO=\dfrac{1,6}{80}=0,02\left(mol\right)\\nH2SO4=\dfrac{100.20}{100.98}\approx0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  a) Ta có PTHH :

  CuO + H2SO4 \(\rightarrow\) CuSO4 + H2O

  0,02mol...0,02mol....0,02mol

  Theo PTHH ta có : \(\dfrac{0,02}{1}mol< nH2SO4=\dfrac{0,2}{1}mol\)

  => nH2SO4 dư ( tính theo nCuO )

  b) Sau P/Ư thu được dung dịch CuSO4 và H2SO4 dư

  C% \(_{C\text{uS}O4}=\dfrac{0,02.160}{1,6+100}.100\%\approx3,15\%\)

  C%\(_{H2SO4\left(d\text{ư}\right)}=\dfrac{\left(0,2-0,02\right).98}{1,6+100}.100\%\approx17,36\%\)

  bởi Trương Long 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>