AMBIENT

Tính nồng độ mol/l dung dịch thu được

bởi Anh Trần 29/05/2019

bài 1:đốt cháy M gam hỗn hợp gồm Na ,Mg .thu được 20,4g oxit .hòa tan hỗn hợp vào nước đến phản ứng hoàn toàn còn 8g chất tan và thu được 200ml dung dịch

a) viết PTHH

b) tính nồng độ mol/l dung dịch thu được

mọi người giúp @Lê Thị Mai Phương vs nha

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Sửa đề:

  bài 1:đốt cháy M gam hỗn hợp gồm Na ,Mg .thu được 20,4g oxit .hòa tan hỗn hợp vào nước đến phản ứng hoàn toàn còn 8g chất rắn ko tan và thu được 200ml dung dịch

  a) viết PTHH

  b) tính nồng độ mol/l dung dịch thu được

  Giải

  4Na + O2 \(\rightarrow\)2Na2O (1)

  2Mg + O2 \(\underrightarrow{t^o}\)2MgO (2)

  Na2O + H2O \(\rightarrow\)2NaOH (3)

  mNa2O=20,4-8=12,4(g)

  nNa2O=\(\dfrac{12,4}{62}=0,2\left(mol\right)\)

  nMgO=\(\dfrac{8}{40}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PTHH 1 và 2 ta có:

  2nNa2O=nNa=0,4(mol)

  nMgO=nMg=0,2(mol)

  mhh ban đầu=24.0,2+23.0,4=14(g)

  Theo PTHH 3 ta có:

  2nNa2O=nNaOH=0,4(mol)

  CM dd NaOH=\(\dfrac{0,4}{0,2}=2M\)

  bởi Trần Thu Hà 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>