YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính nồng độ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng

cho 1,44g Mg tác dụng vừa đủ với 120ml dd HCl (D= 1,098 g/ml)

a, tính thể tích H2 thu được ở đktc

b, tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng

c, tính nồng độ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Giải:

  a) Số mol Mg là:

  nMg = m/M = 1,44/24 = 0,06 (mol)

  Khối lượng dd HCl là:

  mddHCl = D.V = 1,098.120 = 131,76 (g)

  PTHH: Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2↑

  --------0,06---0,12-------0,06-----0,06--

  Thể tích H2 thu được ở đktc là:

  VH2 = 22,4.n = 22,4.0,06 = 1,344 (l)

  b) Khối lượng dd sau phản ứng là:

  mddspư = mMg + mddHCl - mH2 = 1,44 + 131,76 - 0,12 = 133,08 (g)

  Khối lượng MgCl2 là:

  mMgCl2 = n.M = 0,06.95 = 5,7 (g)

  Nồng độ phần trăm dd muối thu được sau phản ứng là:

  C%MgCl2 = (mct/mddspư).100 = (5,7/133,08).100 ≃ 4,3 %

  c) Thể tích dd thu được sau phản ứng là:

  Vddspư = VH2 - VHCl = 1,344 - 0,12 = 1,224 (l)

  Nồng độ mol dung dịch muối thu được sau phản ứng là:

  CMMgCl2 = n/Vddspư = 0,06/1,224 ≃ 0,05 (M)

  Vậy ...

    bởi Ngô ngọc Châm 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON