AMBIENT

Tính nồng độ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng

bởi cuc trang 13/05/2019

cho 1,44g Mg tác dụng vừa đủ với 120ml dd HCl (D= 1,098 g/ml)

a, tính thể tích H2 thu được ở đktc

b, tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng

c, tính nồng độ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  a) Số mol Mg là:

  nMg = m/M = 1,44/24 = 0,06 (mol)

  Khối lượng dd HCl là:

  mddHCl = D.V = 1,098.120 = 131,76 (g)

  PTHH: Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2↑

  --------0,06---0,12-------0,06-----0,06--

  Thể tích H2 thu được ở đktc là:

  VH2 = 22,4.n = 22,4.0,06 = 1,344 (l)

  b) Khối lượng dd sau phản ứng là:

  mddspư = mMg + mddHCl - mH2 = 1,44 + 131,76 - 0,12 = 133,08 (g)

  Khối lượng MgCl2 là:

  mMgCl2 = n.M = 0,06.95 = 5,7 (g)

  Nồng độ phần trăm dd muối thu được sau phản ứng là:

  C%MgCl2 = (mct/mddspư).100 = (5,7/133,08).100 ≃ 4,3 %

  c) Thể tích dd thu được sau phản ứng là:

  Vddspư = VH2 - VHCl = 1,344 - 0,12 = 1,224 (l)

  Nồng độ mol dung dịch muối thu được sau phản ứng là:

  CMMgCl2 = n/Vddspư = 0,06/1,224 ≃ 0,05 (M)

  Vậy ...

  bởi Ngô ngọc Châm 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>