Tính nồng độ mol của dd sau phản ứng để biết thể tích của dd thay đổi không đáng kể

bởi Nguyễn Trọng Nhân 24/04/2019

1 cho 18 g bột kim loại Mg nguyên chất phản ứng vừa đủ với 500g dd HCl

a viết PTHH và tính thể tích khí H2 sinh ra đktc

b tính khối lượng HCl đã phản ứng và nồng độ % của dd HCl đã dùng

2 cho 5,4g Al tác dụng 500ml dd H2SO4 loãng có nồng độ 0,1M

a viết PTHH và tính thể tích khí H2 sinh ra ở đktc

b tính nồng độ mol của dd sau phản ứng để biết thể tích của dd thay đổi không đáng kể

Câu trả lời (1)

 • Mg + 2HCl ->MgCl2 + H2

  nMg=\(\dfrac{18}{24}=0,75\left(mol\right)\)

  Theo PTHH ta cso:

  nMg=nH2=0,75(mol)

  VH2=0,75.22,4=16,8(lít)

  b;

  Theo PTHH ta cso:

  2nMg=nHCl=1,5(mol)

  mHCl=1,5.36,5=54,75(g)

  C% dd HCl=\(\dfrac{54,75}{500}.100\%=10,95\%\)

  bởi Quỳnn Nhii 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan