YOMEDIA

Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch sau phản ứng ?

Ai rảnh giải giúp mình với :( mình bí rồi

Câu 1: cho 8g đồng (II) oxit tác dụng với 200g dung dịch axit sunfuric 7,35%

a/ Viết PTHH xảy ra ?

b/ Tính khối lượng muối tạo thành

c/ Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch sau phản ứng ?

(H=1,S=32,Cu=64,O=16)

  bởi Phong Vu 02/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a. CuO + H2SO4 => CuSO4 + H2O

  b. nCuO = \(\dfrac{m}{M}\)=\(\dfrac{8}{80}\)= 0,1 (mol)

  nH2SO4= \(\dfrac{m.C\%}{M}\)=\(\dfrac{200.7,35\%}{98}\)= 0,15 (mol)

  Ghép vào pt : CuO + H2SO4 => CuSO4 + H2O

  Theo đề bài : 0,1 0,15 (mol)

  Phản ứng : 0,1 -> 0,1 -> 0,1 (mol)

  Kết luận : hết dư 0,05

  mCuSO4 = n.M = 0,1.160 = 16 (g)

  c. Dung dịch có các chất tan : \(\left\{{}\begin{matrix}CuSO_4\\H_2SO_4\left(dư\right)\end{matrix}\right.\)

  m dung dịch sau phản ứng = mhỗn hợp + mdung dịch ban đầu

  = mCuO + mH2SO4

  = 208 (g)

  C%CuSO4 = \(\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\) .100% = \(\dfrac{16}{208}\).100% = 7,69%

  C%H2SO4 dư = \(\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\).100% = \(\dfrac{0.05.98}{208}\).100% = 2,35%

    bởi Phạm Đạt 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA