AMBIENT

Tính mHCl cần dùng để phản ứng với 9.2g Mg và MgO biết sau phản ứng thu được 1,12 lít khí?

bởi Lê Nhật Minh 22/04/2019

Hòa tan 9.2g hỗn hợp Mg và MgO. Cần dùng vừa đủ m gam dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 1.12l khí(đktc)

a) Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

b) Tính m

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : nH2 = \(\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

  PTHH:

  \(Mg+2HCl->MgCl2+H2\uparrow\)

  0,05mol...0,1mol............................0,05mol

  MgO + 2HCl \(->MgCl2+H2O\)

  a) % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là:

  \(\left\{{}\begin{matrix}\%mMg=\dfrac{0,05.24}{9,2}.100\%\approx13,04\%\\\%mMgO=100\%-13,04\%=86,96\%=>nMgO=\dfrac{9,2-0,05.24}{40}=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  b) ta có : nHCl = 0,1 + 0,4 = 0,5 (mol)

  => mHCl(cần dùng) = 0,5.36,5 = 18,25(g)

  Vậy...

  bởi NGUYỄN THỊ NGỌC CHAUA 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>