AMBIENT

Tính mHCl 10% cần dùng để phản ứng với 45,5g Zn, Cu, Al?

bởi Nguyễn Hạ Lan 23/04/2019

Cho 45,5 g hỗn hợp chất rắn gồm Zn, Cu, Al vào dd HCl dư còn lại 32,5 g chất rắn không tan. Cũng lấy lượng hỗn hợp đó đem đốt thì khối lượng tăng lên 51,9g

a) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại nói trên

b) Tính khối lượng dd HCl 10% phản ứng vừa đủ với dd trên.

RANDOM

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>