AMBIENT

Tính mFe đã phản ứng với dung dịch HCl để thu được 0,3g khí H2?

bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 23/04/2019

Bài 1: Biết phương trình hóa học giữa dung dịch HCl tác dụng với Fe. Biết rằng sau phản ứng 0,3g khí Hidro:

a,Tính khối lượng Fe đã phản ứng?
b,Tính khối lượng Muối Sắt (III) Clorua tạo thành?

c,Cho toàn bộ lượng khí Hidro sinh ra ở trên khử Fe3O4 thu được E VÀ KHÍ Hidro. Tính khối lượng Fe thu được?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) Theo đề bài ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{0,3}{2}=0,15\left(mol\right)\)

  PTHH:

  \(2Fe+6HCl\rightarrow2FeCl_3+3H_2\uparrow\)

  0,1mol....0,3mol.....0,1mol.......0,15mol

  a) Ta có: \(m_{Fe}=0,1.56=5,6\left(g\right)\)

  b) Ta có: \(m_{FeCl_3}=0,1.162,5=16,25\left(g\right)\)

  c) PTHH:

  \(4H_2+Fe_3O_4\underrightarrow{t^0}3Fe+4H_2O\)

  0,15mol..............0,1125mol

  \(\Rightarrow m_{Fe\left(thuduoc\right)}=0,1125.56=6,3\left(g\right)\)

  bởi Nguyễn Quốc Thanh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>