Tính m và b?

bởi Lê Chí Thiện 02/06/2019

Bài 1:đốt cháy hoàn toàn 7.4g hỗn hợp của một số hidrocacbon cần dùng b gam khí O2 thu đc 12,6g H2O và m gam CO2.Tính m và b?

giải giùm mình hóa 9 ạ ..

Câu trả lời (1)

 • gọi CTTQ chung của các hidrocacbon là CxHy

  CxHy +(\(x+\dfrac{y}{4}\))O2 -to-> 2CO2 +\(\dfrac{y}{2}\)H2O (1)

  nH2O=0,7(mol)

  ta có : nH=2nH2O=1,4(mol)

  theo (1) : nH(trong CxHy)=nH=1,4(mol)

  => mH=1,4(g)

  =>mC=6(g) => nC=0,5(mol)

  ta có : nCO2=nC=0,5(mol)

  =>m=22(g)

  áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

  b= 22+1,4-7,4=16(g)

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan