AMBIENT

Tính m muối thu được khi cho kim loại vào 170ml HCl 2M?

bởi hi hi 22/04/2019

Hòa tan hòan toàn 1 kim loại hóa trị II và 1 kim loại hóa trị III cần dùng 170ml dung dịch HCL 2M

a) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan

b) Tính thể tích H2 đktc sau phản ứng

RANDOM

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>