ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính m muối tạo thành khi cho 28g Fe vào 1,1 mol AgNO3?

Cho 28g Fe bào dd chứa 1,1 mol AgNO3 kết thúc thu dc chất rắn X và sau khi cô cạn dd muối thu dc m gam muối khan. Tính m

Help me,please

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • Fe + 2AgNO3 \(\rightarrow\)Fe(NO3)2 + 2Ag (1)

  Fe(NO3)2 + AgNO3 \(\rightarrow\)Fe(NO3)3 + Ag (2)

  nFe=\(\dfrac{28}{56}\)=0,5(mol)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nFe=nFe(NO3)2 =0,5(mol)

  2nFe=nAgNO3(PƯ)=1(mol)

  nAgNO3=1,1-1=0,1(mol)

  Theo PTHH 2 ta có:

  nFe(NO3)2(PƯ)=nAgNO3=0,1(mol)

  nFe(NO3)2(dư)=0,5-0,1=0,4(mol)

  nFe(NO3)3=nAgNO3=0,1(mol)

  mFe(NO3)2=0,4.180=72(g)

  mFe(NO3)3=0,1.242=24,2(g)

  mmuối=72+24,2=96,2(g)

    bởi Trần Phong 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1