AMBIENT

Tính m muối biết hòa tan 14g MCO3, R2CO3 bằng HCl thu được 0,672 lít khí?

bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 23/04/2019

hòa tan 14g hỗn hợp 2 muối MCO3 và R2CO3 bằng dd HCl dư, thu đc dd A và 0.672 lít khí(đktc). Cô cạn dd A thu đc m gam muối khan. m có giá trị là

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • MCO3 + 2HCl --> MCl2+CO2 +H2O (1)

  R2CO3 + 2HCl --> 2RCl +CO2+H2O (2)

  nCO2=0,03(mol)

  theo (1,2) : nHCl=2nCO2=0,06(mol)

  nH2O=nCO2=0,03(mol)

  áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

  m=14+0,06.36,5 - 0,03.(44+18)

  =14,33(g)

  bởi Thủy Nguyễn Thị 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>