YOMEDIA

Tính m mỗi kim loại biết cho 28,5g Cu, Zn tác dụng với H2SO4 20% thì thu được 4,48 lít H2?

bởi Lê Trung Phuong 23/04/2019

cho 28,5g hỗn hợp gồm cu và zn vào dd h2so4 20% thấy thoát ra 4,48 l khí h2

a)Tính khối lượng mỗi kim loại b) Tính khối lượng dd h2so4
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • - Cu không phản ứng

  nH2 = 0,2 mol

  Zn + H2SO4 \(\rightarrow\) ZnSO4 + H2

  \(\Rightarrow\) mZn = 0,2.65 = 13 (g)

  \(\Rightarrow\) mCu = 28,5 - 13 = 15,5 (g)

  \(\Rightarrow\) mddH2SO4 = \(\dfrac{0,4.98.100}{20}\) = 196 (g)

  bởi Đình Phước 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA