YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính m kết tủa thu được khi cho 200ml HCl 2M tác dụng với 300ml AgNO3 2M?

Bai 1
Trộn 10ml dung dịch h2so4 1M với 50l dung dịch NaOH 3,6M
A)khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu đc gồm những chất hoà tan nào? Khối lượng là bao nhiêu?
B) tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?
Bài 2
Cho 200ml dung dịch Hcl 2M tác dụng với 300ml dung dịch Agno3 2M
A)tính khối lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng?
B) Tách bỏ chất kết tủa ,tính nồng độ mol của dung dịch thu đc.

Giải hộ em bài này với!
Cho em hỏi thêm 1M, 2M ở bài có nghĩa là gì? Em cảm ơn!

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • nhcl=CM.V=2.0,2=0,4(mol)

  nAgno3=CM.V=2.0,3=0,6(mol)

  a, pthh: HCl + AgNO3 \(\rightarrow\) AgCl \(\downarrow\)+ HNO3

  \(\Rightarrow\) AgNO3

  Theo pthh: nAgCl=nhcl=mhno3=0,4(mol)

  \(\Rightarrow\) mAgCl=n.M=0,4.143,5=57,4(g)

  b, mdd hcl=n.CM=0,4.36,5=14,6(g) (*)

  mdd Agno3=n.M=0,6.170=102(g) (**)

  Từ (*),(**); Ta có:

  mdd HNO3=14,6+102=116,6(g)

  và mhno3=n.M=0,4.63=25,2(g)

  \(\Rightarrow\) \(C_{\%HNO_3}=\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\%=\dfrac{25,2}{116,6}.100\%=21,61\%\)

  1M là khối lượng mol (mol/l)

    bởi Phương Yên Nguyễn Thị 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON