AMBIENT

Tính m kết tủa thu được khi cho 0,032 mol CO2 vào 0,02 mol KOH và 0,1 mol Ca(OH)2?

bởi Nguyen Ngoc 23/04/2019

cho 0,032 mol CO2 vào dung dịch X có hòa tan 0,02 mol KOH và 0,1 mol Ca(OH)2. Tính khối lượng kết tủa thu được biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nOH- = 0,02 + ( 0,1.2 ) = 0,22

  Đặt tỉ lệ ta có

  \(\dfrac{n_{OH^-}}{n_{CO2}}\) = \(\dfrac{0,22}{0,032}\) = 6,875

  \(\Rightarrow\) Tạo muối trung hòa

  2OH- + CO2 \(\rightarrow\) CO32- + H2O

  Từ PTHH ta có tỉ lệ

  \(\dfrac{0,22}{2}>\dfrac{0,032}{1}\)

  \(\Rightarrow\) OH-

  \(\Rightarrow\) nCaCO3 = nCO32- = 0,032 (mol)

  \(\Rightarrow\) mCaCO3 = 0,032.100 = 3,2 (g)

  bởi phạm ngọc minh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>