Tính m dd Na2CO3 va M

bởi Nguyễn Lê Tín 28/04/2019

Cho 3,6 g CaO t/d với H2O -0,8 (L) dd Bazơ
a, CM dd bazơ
b,Cho dd Bazơ trên t/d m(g) dd Na2CO3 10,6% . Tính m đ Na2CO3 va M/

Câu trả lời (1)

  • a, CM Ca(OH)2 = (3,6: 56)/0,8 \(\approx\)0,08M

    b. m = (3,6: 56). 106/10,6% \(\approx\) 64,3 g

    bởi Đức's Minh's 28/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan