AMBIENT

Tính Kim loại dd H2SO4 đã dùng.

bởi Lê Thánh Tông 25/04/2019

Làm ơn giúp với em với ạ! em cám ơn nhiều

1) Cho 14, 8g hỗn hợp 2 kim loại Cu, Fe và dung dịch HCl dư thu được 3,36l khí (đktc).

a) Viết PTHH.

b) Tính Kim loại mỗi kim loại trong hỗn hợp.

c) Lấy hoàn toàn khối lượng Cu có trong hỗn hợp cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 98% rồi nung nóng. Tính Kim loại dd H2SO4 đã dùng.

2) Hòa tan 20g NaOH vào 32g CuSO4 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa rồi nungđến Kim loại không đổi.

a) Viết PTHH.

b) Tính KL chất rắn thu được sau khi nung.

c) Tính KL các chất tan trong nước lọc.

3) Trình bày phương pháp, để làm sạch ZnSO4 có lẫn tạp chất CuSO4 ? Viết phương trình phản ứng.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • câu 2:

  \(n_{NaOH}=0,5\left(mol\right)\) \(n_{CuSO4}=0,2\left(mol\right)\)

  \(2NaOH+CuSO4->Cu\left(OH\right)2+Na2SO4\)

  n bđ 0,5 0,2

  n pu 0,4 0,2 0,2 0,2

  n dư 0,1

  b) \(Cu\left(OH\right)2-t^0->CuO+H2O\)

  0,2...............................0,2

  \(m_{CuO}=0,2.80=16\left(g\right)\)

  c) \(m_{NaOHdư}=0,1.40=4\left(g\right)\)

  \(m_{Na2SO4}=0,2.142=28,4\left(g\right)\)

  bởi Nguyễn Linh Chi 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>