Tính khối lượng quặng hematit

bởi Cam Ngan 14/06/2019

Để sản xuất được 8 tấn gang có hàm lượng sắt 95% , cần dùng m tấn quãng manhetit chứa 80% Fe3O4 về khối lượng .Biết lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 1% .Tính m.

Câu trả lời (1)

 • - Khối lượng Fe có trong 8 tấn gang :

  \(m_{Fe}=8.10^6.\dfrac{95}{100}=7,6.10^6\left(gam\right)\rightarrow n_{Fe}=\dfrac{7,6.10^6}{56}=135714\left(mol\right)\)

  \(Fe_3O_4+4CO\underrightarrow{t^0}3Fe+4CO_2\)

  45238..............................135714

  \(\rightarrow m_{Fe_3O_4}=45238.232=10,5.10^6=10,5\left(tấn\right)\)

  Khối lượng quãng sắt theo lí thuyết ( ứng với hiệu suất 100%)

  \(=m_{Fe_3O_4}.\dfrac{100}{80}=10,5.\dfrac{100}{80}=13,1\left(tấn\right)\)

  Lượng sắt bị hao hụt trong sản xuất là 1% tương ứng với hiệu suất đạt 99%:

  Khối lượng quãng sắt thực tế là : \(=13,1.\dfrac{100}{99}=13,3\left(tấn\right)\)

  bởi Nguyễn Văn Đồng 14/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan