AMBIENT

Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

bởi Tay Thu 29/04/2019

các bạn giúp mk vs

Cho 17,92l khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vao 600ml dd NaOH 2M . Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có nCO2 = \(\dfrac{17,92}{22,4}\) = 0,8 ( mol )

  nNaOH = 2 . 0,6 = 1,2 ( mol )

  Đặt t = nNaOH : nCO2
  Nếu t = 2 : chỉ tạo muối Na2CO3
  Nếu t = 1 : chỉ tạo muối NaHCO3
  Nếu 1 < t < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3

  Ta có t = \(\dfrac{1,2}{0,8}\) = 1,5

  => tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3

  CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

  x.............2x............x
  CO2 + NaOH → NaHCO3

  y.............y..............y

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,8\\2x+y=1,2\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,6\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

  => mNa2CO3 = 106 . 0,6 = 63,6 ( gam )

  => mNaHCO3 = 84 . 0,2 = 16,8 ( gam )

  bởi tranthini ni 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>