ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tính khối lượng muối tạo thành và lượng chất còn dư

Cho 10,2g Al2O3 tác dụng với 400g dd HCL 9,125%

a) tính khối lượng muối tạo thành và lượng chất còn dư

b) tính nồng độ % các chất trong dd sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Al2O3 + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2O (1)

  nAl2O3=0,1(mol)

  nHCl=1(mol)

  Từ 1:

  nHCl=6nAl2O3=0,6(mol)<1 nên sau PƯ còn 0,4 mol HCl dư

  nAlCl3=2nAl2O3=0,2(mol)

  mAlCl3=133,5.0,2=26,7(g)

  mHCl dư=0,4.36,5=14,6(g)

  C% dd AlCl3=\(\dfrac{26,7}{400+10,2}.100\%=6,51\%\)

  C% dd HCl dư=\(\dfrac{14,6}{410,2}.100\%=3,56\%\)

    bởi Nguyen Nhung 05/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1