ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng muối tạo thành

Dẫn 3,36l CO2(đktc) đi qua lần lượt 300ml dd Ca(OH)2 1M và 50ml dd Ba(OH)2 2M. Hỏi muối nào được tạo thành? Tính khối lượng muối tạo thành.
Các bạn giúp mình bài này với nhé, mình xin cảm ơn ^ ^

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • CO2 + Ca(OH)2 -> tạo ra 2 muối

  *CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O (1)

  Ta có: nCO2 bđ = 3,36/ 22,4 = 0,15 mol

  nCa(OH)2 bđ = 0,3 . 1 = 0,3 mol

  nCO2 pt= 1 mol ; nCa(OH)2 = 1 mol

  => Ta có tỉ lệ : \(\dfrac{nCO2bđ}{nCO2pt}\) = \(\dfrac{0,15}{1}\) = 0,15 < \(\dfrac{nCa\left(OH\right)2bđ}{nCa\left(OH\right)2pt}\)= \(\dfrac{0,3}{1}\)=0,3

  => CO2 pư hết, Ca(OH)2 còn dư

  => nCaCO3 = nCO2 = 0,15 mol

  => mCaCO3 = 0,15 . 100 = 15 g

  *2CO2 + Ca(OH)2 -> Ca(HCO3)2 (2)

  Ta có: nCO2 bđ = 3,36/ 22,4 = 0,15 mol

  nCa(OH)2 bđ = 0,3 . 1 = 0,3 mol

  nCO2 pt= 2 mol ; nCa(OH)2 = 1 mol

  => Ta có tỉ lệ : \(\dfrac{nCO2bđ}{nCO2pt}\) = \(\dfrac{0,15}{2}\) = 0,075 < \(\dfrac{nCa\left(OH\right)2bđ}{nCa\left(OH\right)2pt}\)= \(\dfrac{0,3}{1}\)=0,3

  => CO2 pư hết, Ca(OH)2 còn dư

  => Ca(HCO3)2 = 1/2 . nCO2 = 1/2 . 0,075 = 0,0375 mol

  => mCa(HCO3)2 = 0,0375 . 162 = 6,08 g

  **CO2 + Ba(OH)2 -> tạo ra 2 muối

  CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + H2O (1)

  Ta có: nCO2 bđ = 3,36/ 22,4 = 0,15 mol

  nBa(OH)2 bđ = 0,05 . 2 = 0,1 mol

  nCO2 pt= 1 mol ; nBa(OH)2 = 1 mol

  => Ta có tỉ lệ : \(\dfrac{nCO2bđ}{nCO2pt}\) = \(\dfrac{0,15}{1}\) = 0,15 > \(\dfrac{nBa\left(OH\right)2bđ}{nBa\left(OH\right)2pt}\)= \(\dfrac{0,1}{1}\)=0,1

  => CO2 còn dư, Ba(OH)2 pư hết

  => nBaCO3 = nBa(OH)2 = 0,1 mol

  => mBaCO3 = 0,1 . 197 = 19,7 g

  2CO2 + Ba(OH)2 -> Ba(HCO3)2 (2)

  Ta có: nCO2 bđ = 3,36/ 22,4 = 0,15 mol

  nBa(OH)2 bđ = 0,05 . 2 = 0,1 mol

  nCO2 pt= 2 mol ; nBa(OH)2 = 1 mol

  => Ta có tỉ lệ : \(\dfrac{nCO2bđ}{nCO2pt}\) = \(\dfrac{0,15}{2}\) = 0,075 < \(\dfrac{nBa\left(OH\right)2bđ}{nBa\left(OH\right)2pt}\)= \(\dfrac{0,1}{1}\)=0,1

  => CO2 pư hết, Ca(OH)2 còn dư

  => Ba(HCO3)2 = 1/2 . nCO2 = 1/2 . 0,075 = 0,0375 mol

  => mBa(HCO3)2 = 0,0375 . 259 = 9,7 g

  Vậy...

    bởi Nguyen Khanh Ngoc 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1