ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng muối khi cho 2,23g hỗn hợp Al2O3, ZnO, MgO tác dụng với 200ml HCl 0,5M?

Cho 2,23g hỗn hợp Al2O3, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 200ml dd HCl 0,5M . Tính khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Al2O3 + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2O

  ZnO +2HCl -> ZnCl2 + H2O

  MgO + 2HCl -> MgCl2 + H2O

  b)Đổi 200ml = 0,2l

  nHCl= 0,5.0,2=0,1mol

  Ta thấy nH2O =1/2 nHCl

  =>nH2O= 1/2.0,1=0,05 mol

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta được:

  \(m_{oxit}+m_{HCl}=m_{muoiclorua}+m_{H2O}\)

  2,23 +(0,1.36,5) = m muối clorua + (0,05.18)

  \(\Rightarrow\)m muối clorua = 4,98g.

    bởi Nguyễn Duy Thông 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1