Tính khối lượng muối khan sau phản ứng

bởi Thùy Nguyễn 23/04/2019

Hòa tan 55g hỗn hợp X2SO3 và X2CO3 cần 500ml HCl 2M. Tính khối lượng muối khan sau phản ứng.
...Thỉnh cao nhân, tôi giải mãi không ra

Câu trả lời (1)

 • \(n_{hh}=\dfrac{nHCl}{2}=\dfrac{1}{2}=0,5\left(mol\right)\)

  => M(tb) = 55/0,5 = 110

  (2X + 60 ) < 100 < (2X + 80 )

  => 15 < X < 25

  => X là Na

  => mhh muối = mNaCl = 0,5 .2 . 58,5 = 58,5 gam

  bởi Đỗ Kim Oanh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan