RANDOM

Tính % khối lượng mỗi kim loại

bởi Suong dem 17/05/2019

cho 9,2g hh 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng dư sinh ra1,12l khí ở dktc

Tính % khối lượng mỗi kim loại

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(Fe+H_2SO_4-->FeSO_4+H_2\)

  0,05____0,05________0,05_____0,05

  (Cu ko phản ứng : ý nghĩa thứ 3 trong dãy hoạt động hóa học kim loại)

  =>\(n_{H_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

  =>\(m_{Fe}=0,05.56=2,8\left(g\right)\)

  => \(\%m_{Fe}=\dfrac{2,8}{9,2}.100=30,44\%\)

  =>\(\%m_{Cu}=100-30,44=69,56\%\)

  bởi Nguyên Đình 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA