ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng mặt sắt đã tham gia

Bài 1:Viết phương trình hóa học hoàn thành dãy chuyển đổi hóa học sau(ghi rõ trạng thái và điều kiện xảy ra phán ứng)

a,s--->so2---->h2so4---->so2

b,cao--->ca(oh)2---->cacl2

Bài 2

Hoà tan 1 lượng mặt sắt vào 500ml dung dịch h2so4 loãng. Sau phản ứng thu được 33,6 lít khí h2so4(ở đktc)

a,tính khối lượng mặt sắt đã tham gia

b,tính nồng độ mol của dung dịch h2so4 đã dùng

Bài 3:viết pt hoa hoc thực hiện chuyển đổi hoa học sau (ghi điều kiện của phản ứng nếu có)

Fes2--->so2---->so3--->h2so4---->mgso4

Câu 4 hoà tan 2,35 gam kali oxit trong 47,65 gam nước được đe X,trung hòa hoàn toàn đe X bằng đe hcl.

a,viết pt phản ứng xảy ra

b,tính nồng độ phần trăm của dung dịch X mol

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 4:

  K2O+H2O\(\rightarrow\)2KOH

  KOH+HCl\(\rightarrow\)KCl+H2O

  \(n_{K_2O}=\dfrac{2,35}{94}=0,025mol\)

  \(n_{KOH}=2n_{K_2O}=0,025.2=0,05mol\)

  \(m_{KOH}=0,05.56=2,8gam\)

  \(m_{dd}=2,35+47,65=50gam\)

  C%KOH=\(\dfrac{2,8.100}{50}=5,6\%\)

    bởi Tuấn Anh Nguyễn Ngô 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1