Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để thu được 1,12l khí O2 ở đktc

bởi Nguyễn Quang Minh Tú 24/04/2019

Trong phòng thí nghiệm để điều chế O2 người ta nung nóng KMnO4. Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để thu được 1,12l khí O2 ở đktc. Biết hiệu suất phản ứng là 75%.

Cần gấp, cần gấp.

Câu trả lời (1)

  • nO2 = 0,05 mol

    2KMnO4 \(\underrightarrow{t^o}\) K2MnO4 + MnO2 + O2

    \(\Rightarrow\) mKMnO4 = 0,1.158.\(\dfrac{100}{75}\) \(\approx\) 21,1 (g)

    bởi Chitanda Eru 24/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan