YOMEDIA

Tính khối lượng kết tủa thu được

Cho 16,8 lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn hấp thụ vào 600 ml NaOH 2M thu được dung dịch A.

a.Tính tổng khối lượng muối trong dung dịch A

b. Lấy dung dịch A tác dụng một lượng dư BaCl2 .Tính khối lượng kết tủa thu được

  bởi Ngoc Nga 12/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}nCO2=\dfrac{16,8}{22,4}=0,75\left(mol\right)\\nNaOH=0,6.2=1,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta xét tỉ lệ :

  T = \(\dfrac{nNaOH}{nCO2}=\dfrac{1,2}{0,75}=1,6< 2\)

  Ta có : 1 < T < 2 => Dung Dịch A gồm 2 muối là Na2CO3 và NaHCO3

  a) Gọi x ,y lần lượt là số mol của CO2 tham gia vào 2 PT :

  Ta có PTHH :

  \(\left(1\right)CO2+2NaOH\rightarrow Na2CO3+H2O\)

  xmol............2xmol..........xmol

  \(\left(2\right)CO2+NaOH\rightarrow NaHCO3\)

  ymol............ymol..........ymol

  Ta có Hệ PT : \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,75\left(a\right)\\2x+y=1,2\left(b\right)\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,45\\y=0,3\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}nNa2CO3=nCO2\left(1\right)=x=0,45\left(mol\right)\\nNaHCO3=nCO2\left(2\right)=y=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}mNa2CO3=0,45.106=47,7\left(g\right)\\mNaHCO3=0,3.84=25,2\left(g\right)\end{matrix}\right.\) => mA = 47,7 + 25,2 = 72,9 (g)

  b) Ta có :

  Na2CO3 + BaCl2 ---> BaCO3\(\downarrow\) + 2NaCl

  0,45mol..........................0,45mol

  => m(KT)=mBaCO3 = 0,45.197=88,65(g)

    bởi Vũ Đình Đức 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA