YOMEDIA

Tính khối lượng kết tủa tạo thành biết hiệu suất của phản ứng hấp thụ khí là 80%

Cho 10.6 gam \(Na_2CO_3\) tác dụng vừa hết với dung dịch \(H_2SO_4\) loãng.

a/ Viết phương trình của phản ứng.

b/ Tính khối lượng muối tạo thành

c/ Tính thể tích khí tạo thành ở đktc

d/ Cho tất cả lượng \(CO_2\) tạo thành tác dụng với dung dịch \(Ca\left(OH\right)_2\) có thể tích 300ml, nồng độ 0.5M . Tính khối lượng kết tủa tạo thành biết hiệu suất của phản ứng hấp thụ khí là 80% ?

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • \(n_{Na_2CO_3}=\dfrac{10,6}{106}=0,1mol\)

  Na2CO3+H2SO4\(\rightarrow\)Na2SO4+CO2+H2O

  \(n_{Na_2SO_4}=n_{CO_2}=n_{Na_2CO_3}=0,1mol\)

  \(m_{Na_2SO_4}=0,1.142=14,2gam\)

  \(V_{CO_2}=0,1.22,4=2,24l\)

  \(n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,3.0,5=0,15mol\)

  \(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{Ca\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,1}{0,15}\approx0,67< 1\rightarrow\)Tạo muối trung hòa CaCO3 và Ca(OH)2 dư:

  CO2+Ca(OH)2\(\rightarrow\)CaCO3+H2O

  \(n_{CaCO_3}=n_{CO_2}=0,1mol\)

  \(m_{CaCO_3}=0,1.100.\dfrac{80}{100}=8gam\)

    bởi maituansang sang 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA