ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng kết tủa m1, m2

Sục 44,8l khí co2 vào 300ml đ NaOH 1M thu đk dd A chia A thành 2 phần. Phần rót đ BaCl2 vào thì thu được m1g khí kết tủa. Phần 2 rót dd Ba(OH)2 thì thu đk m2g khí kết tủa . Tính m1 m2

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có nCO2 = \(\dfrac{44,8}{22,4}\) = 2 ( mol )

  nNaOH = 0,3 . 1 = 0,3 ( mol )

  CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)
  CO2 + NaOH → NaHCO3 (2)
  Đặt t = nNaOH : nCO2
  Nếu t = 2 : chỉ tạo muối Na2CO3
  Nếu t = 1 : chỉ tạo muối NaHCO3
  Nếu 1 < t < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3

  Ta có t = \(\dfrac{0,3}{2}\) = 0,15

  Bạn ơi đề sai rồi , MÌNH SỬA LẠI LÀ 4,48 KHÍ CO2 NHA

  với lại chia làm hai phần bằng nhau hay không chứ

  Ta có nCO2 = \(\dfrac{4,48}{22,4}\) = 0,2 ( mol )

  nNaOH = 0,3 . 1 = 0,3 ( mol )

  CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)
  CO2 + NaOH → NaHCO3 (2)
  Đặt t = nNaOH : nCO2
  Nếu t = 2 : chỉ tạo muối Na2CO3
  Nếu t = 1 : chỉ tạo muối NaHCO3
  Nếu 1 < t < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3

  Ta có t = \(\dfrac{0,3}{0,2}\) = 1,5

  => Tạo ra cả hai muối NaHCO3 và Na2CO3

  CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

  x...........2x.................x..............x
  CO2 + NaOH → NaHCO3

  y...............y.............y

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,2\\2x+y=0,3\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  Còn lại bạn tự làm nha

    bởi Nguyen Phuong 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1