ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng kết tủa, khối lượng của dung dịch A

1. Cho 6,8 gam dung dịch AgNO3 50% vào 7,4 gam dung dịch CaCl2 45%. Sau phản ứng ta thu được kết tủa là dung dịch A

a) Viết phương trình phản ứng

b) Tính khối lượng kết tủa, khối lượng của dung dịch A

c) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch thu được sau khi lọc bỏ kết tủa

2. Lấy 12,4 gam hỗn hợp gồm C và S trong đó S chiếm 51, 613% khối lượng hỗn hợp. Đốt hỗn hợp trên trong bình đựng khí oxi

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra

b) Tính khối lượng và thể tích oxi cần dùng (đktc)

c) Tính tỉ khối của hỗn hợp khí sau phản ứng so với không khí

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 2 :

  Theo đề bài ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}mS=\dfrac{51,613.12,4}{100}=6,4\left(g\right)=>nS=\dfrac{6,4}{32}=0,2\left(mol\right)\\mC=12,4-6,4=6\left(g\right)=>nC=\dfrac{6}{12}=0,5\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  a) PTHH :

  \(\left(1\right)S+O2-^{t0}->SO2\uparrow\)

  0,2mol..0,2mol.................0,2mol

  (2) \(C+O2-^{t0}->CO2\uparrow\)

  0,5mol...0,5mol.............0,5mol

  b) mO2 = (0,2+0,5).32 = 22,4(g)

  VO2(đktc) = (0,2+0,5).22,4 = 15,6(l)

  c) Tỉ khối của hh khí so với kk là :

  \(d_{\dfrac{hh-kh\text{í}}{kk}}=\dfrac{MCO2+MSO2}{29}=\dfrac{44+64}{29}\approx3,724\left(l\text{ần}\right)\)

  Vậy hh khí nặng hơn kk là 3,724 lần

    bởi Nguyễn Hà 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1