YOMEDIA

Tính khối lượng kết tủa BaSO4 tạo thành

bởi Nguyễn Thanh Trà 02/06/2019

Cho 100g dd BaCl2 20,8% tác dụng với 100g dd Na2SO4 14,2%

a, Lập pt hh của phản ứng

b,Tính khối lượng kết tủa BaSO4 tạo thành

c,Tính khối lượng sản phẩm còn lại

d,Tính khối lượng dd sau phản ứng

Ai làm giúp em vs ạ

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{BaCl_2}=\dfrac{100.20,8\%}{100\%.208}=0,1\left(mol\right)\\n_{Na_2SO_4}=\dfrac{100.14,2\%}{100\%.142}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Vì số mol hai muối bằng nhau nên ta sử dụng số mol nào cũng được

  Ta có PTHH:

  pt: \(BaCl_2+Na_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2NaCl\)

  cứ:: 1...................1.................1......................2 (mol)

  Vậy: 0,1----------->0,1-------->0,1-------------->0,2(mol)

  b) mBaSO4=n.M=0,1.233=23,3(g)

  c)mNaCl=n.M=0,2.58,5=11,7 (g)

  d) md d sau phản ứng=md d BaCl2 + md d Na2SO4-mBaSO4=100+100-23,3=176,7 (g)

  bởi nguyễn cao minh thu 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA