AMBIENT

Tính khối lượng hỗn hợp MgO và Al2O3

bởi Nguyễn Thị Thanh 03/06/2019

Cho hỗn hợp MgO và Al2O3 tác dụng với 800 ml dung dịch H2SO4 1M thì vừa đủ. NẾu cho hỗn hợp đó tác dụng với NaOH cần 200 ml NaOH 1M. Tính khối lượng hỗn hợp.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • MgO+H2SO4\(\rightarrow\)MgSO4+H2O(1)

  Al2O3+3H2SO4\(\rightarrow\)Al2(SO4)3+3H2O(2)

  Al2O3+2NaOH\(\rightarrow\)2NaAlO2+H2O(3)

  \(n_{H_2SO_4}=0,8mol\)

  nNaOH=0,2mol

  \(n_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}=0,1mol\)

  \(m_{Al_2O_3}=0,1.102=10,2g\)

  \(n_{MgO}=n_{H_2SO_4}=0,8-0,1.3=0,5mol\)

  mMgO=0,5.40=20g

  bởi Ngọc Hân 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>