YOMEDIA

Tính khối lượng hỗn hợp MgO và Al2O3

Cho hỗn hợp MgO và Al2O3 tác dụng với 800 ml dung dịch H2SO4 1M thì vừa đủ. NẾu cho hỗn hợp đó tác dụng với NaOH cần 200 ml NaOH 1M. Tính khối lượng hỗn hợp.

  bởi Nguyễn Thị Thanh 03/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • MgO+H2SO4\(\rightarrow\)MgSO4+H2O(1)

  Al2O3+3H2SO4\(\rightarrow\)Al2(SO4)3+3H2O(2)

  Al2O3+2NaOH\(\rightarrow\)2NaAlO2+H2O(3)

  \(n_{H_2SO_4}=0,8mol\)

  nNaOH=0,2mol

  \(n_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}=0,1mol\)

  \(m_{Al_2O_3}=0,1.102=10,2g\)

  \(n_{MgO}=n_{H_2SO_4}=0,8-0,1.3=0,5mol\)

  mMgO=0,5.40=20g

    bởi Ngọc Hân 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA