ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng hỗn hợp MgO và Al2O3

Cho hỗn hợp MgO và Al2O3 tác dụng với 800 ml dung dịch H2SO4 1M thì vừa đủ. NẾu cho hỗn hợp đó tác dụng với NaOH cần 200 ml NaOH 1M. Tính khối lượng hỗn hợp.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • MgO+H2SO4\(\rightarrow\)MgSO4+H2O(1)

  Al2O3+3H2SO4\(\rightarrow\)Al2(SO4)3+3H2O(2)

  Al2O3+2NaOH\(\rightarrow\)2NaAlO2+H2O(3)

  \(n_{H_2SO_4}=0,8mol\)

  nNaOH=0,2mol

  \(n_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}=0,1mol\)

  \(m_{Al_2O_3}=0,1.102=10,2g\)

  \(n_{MgO}=n_{H_2SO_4}=0,8-0,1.3=0,5mol\)

  mMgO=0,5.40=20g

    bởi Ngọc Hân 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1