Tính khối lượng HCl đã dùng để phản ứng xảy ra hoàn toàn

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 25/04/2019

Cho 60g MgCO3 chứa 10% tạp chất tác dụng với dung dịch axit HCl 20%.

a) Viết PTHH.

b) Tính khối lượng HCl đã dùng để phản ứng xảy ra hoàn toàn.

c) Tính C% của dung dịch tạo thành.

Câu trả lời (1)

 • Nếu tớ làm sai gì mấy bạn góp ý giúp tớ nhé ^^!

  a) \(MgCO_3+HCl\rightarrow MgCl+HCO_3\)

  b) \(m_{tapchat}=\dfrac{60\cdot10}{100}=6\left(g\right)\)

  \(m_{MgCO_3}=60-6=54\left(g\right)\rightarrow n_{MgCO_3}=\dfrac{54}{84}\sim0,64\left(mol\right)\)

  \(\rightarrow n_{HCl}=0,64\left(mol\right)\rightarrow m_{HCl_{pư}}=0,64\cdot36,5=23,36\left(g\right)\)

  \(\rightarrow m_{HCl}=\dfrac{23,36\cdot100}{20}=116,8\left(g\right)\)

  c) \(n_{MgCl}=n_{MgCO_3}=0,64\left(mol\right)\)

  \(\rightarrow m_{MgCl}=0,64\cdot\left(24+35,5\right)=38,08\left(g\right)\)

  \(m_{dd}=60+116,8=176,8\left(g\right)\)

  \(C_{\%_{dd}}=\dfrac{38,08}{176,8}\sim0,2\%\)

  bởi Trần Thu Hương 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan