AMBIENT

Tính khối lượng H2SO4 phản ứng

bởi Thanh Truc 24/04/2019

Cho 4g MgO tác dụng với dung dịch H2SO4 9,8%(vừa đủ)

a Viết PTHH xảy ra

b Tính khối lượng H2SO4 phản ứng

c Tính nồng độ phần trăm của sản phẩm của sản phẩm tạo thành sau phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>