AMBIENT

Tính khối lượng H2SO4 20% cần để hòa tan hỗn hợp trên

bởi Nguyễn Minh Hải 26/04/2019

Hòa tan 12.1g hỗn hợp CuO và ZnO VÀO 150 ml dung dịch HCl 2M

a)Tính thành phần phần trăm khối lượng trong hỗn hợp đầu

b)Tính khối lượng H2SO4 20% cần để hòa tan hỗn hợp trên

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) nHCl= 2.(150/1000)= 0,3(mol)

  - Gọi x,y lần lượt là số mol của CuO, ZnO trong hh. (mol) (x,y>0)

  nCuO = x(mol) => mCuO= 80x(g)

  nZnO=y(mol)=> mZnO= 81y(g(

  Ta có: mCuO + mZnO= mhh

  <=>80x+81y= 12,1 (a)

  PTHH: (1) CuO + 2 HCl -> CuCl2 + H2O

  (2) ZnO + 2 HCl -> ZnCl2 + H2O

  Ta có: nHCl(1)= 2.nCuO= 2.x(mol)

  nHCl(2)= 2.nZnO= 2.y(mol)

  => nHCl(1) + nHCl(2)= nHCl

  <=>2x+2y=0,3 (b)

  Từ (a) , (b) => \(\left\{{}\begin{matrix}80x+81y=12,1\\2x+2y=0,3\end{matrix}\right.\)

  => x= 0,05 ; y=0,1

  -> mCuO= 80x=80.0,05= 4(g)

  mZnO= 12,1-4= 8,1(g)

  =>%mCuO= (4/12,1).100 \(\approx\) 33,058%

  => %mZnO \(\approx\) 100% - 33,058% \(\approx\) 66,942%

  b) PTHH: (3) H2SO4 + CuO -> CuSO4 + H2O

  (4) ZnO + H2SO4 -> ZnSO4 + H2O

  nH2SO4(3) = nCuO(3)= nCuO(1)= 0,05(mol)

  nH2SO4(4)= nZnO(4)= nZnO(2)= 0,1(mol)

  => nH2SO4(tổng)= 0,05+0,1= 0,15(mol)

  => mH2SO4(tổng)= 0,15. 98= 14,7(g)

  => mddH2SO4= (14,7.100)/20= 73,5(g)

  bởi Đôla Mỹ 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA