Tính khối lượng glucozơ cần dùng để thu được 11,2 lít CO2?

bởi Trần Ngọc Tuân 22/04/2019

Cho dung dịch glucozơ lên men, người ta thu được 11,2 lit khí cacbonic ở đktc

a) Tính khối lượng glucozơ cần dùng

b) Tính thể tích rượu 50^{o} thu được nhờ quá trình lên men nói trên. Biết khối lượng riêng của rượu là 0.8 g/ml

 

Câu trả lời (1)

 • PTHH:  C6H12O6 → 2C2H5OH +  2CO2

                 

  bởi Chu Xuân 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Ngọc Linh Ngọc Linh

  Công thức tính hiệu suất phản ứng thế nào ạ ?????

 • Dong Tran Phuong

  Cho 18g hỗn hợp gồm Fe,Cu tác dụng với dd HCL dư thu được 4.48 lít khí (đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại

 • Tân Nhật

   

  • 1. Hoà tan 0.6gam kim loại vào lượng HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 0.55gam. Kim loại đó là?
  • 2. Cho 16.59ml dung dịch Hcl 20% (d=1.1g/ml) vào dung dịch chứa 51g AgNOthu được kết tủa dung dịch A và B. Thể tích dung dịch NaCl 26% (d=1.2g/ml) dùng để kết tủa hết lượng AgNOlà bao nhiêu?
  • 3. Cho 50g CaCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20% (d=1,2g/ml). Tính nồng độ phần trăm của dung dịch CaCl2 thu được.
  • 4. Cho hỗn hợp MgO và MgCOtác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20% thì thu được 6.75l khí (đktc) và 38g muối. Tính thành phần phần trăm của MgO và MgCO3
  • 5. Tính khối lượng HCl bị oxi hoá bởi MnO2, biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12.7g I2 từ dung dịch NaI
  • 6. Cho 2.13g hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3.33g. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là bao nhiêu?
  • 7. Để hoà tan hoàn toàn 2.32g hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 ( trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3) cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Tính V?
  • 8. Cho 16,15g dung dịch hỗn hợp 2 muố NaX, NaY ( X,Y là 2 halogen liên tiếp ) tác dụng với dung dịch AgNOdư thu được 33,15g kết tủa trắng. Tìm X và Y

   ----CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ GIÚP ĐỠ EM ----

   

   

 • Nguyễn Sang

  Cho 41.7g hỗn hợp NaHCO3, K2CO3, MgCO3 vào dung dịch HCl dư thu được 0.4 mol CO2. Tính khối lượng K2CO3 trong hỗn hợp ban đâu

 • Hoàng Khánh

  Cho 20,6 gam hỗn hợp kim loại gồm Al,Fe,Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được 6,72 lít khí.Cũng lượng hỗn hợp trên tác dụng với HCl dư thu được 8,96 lít khí.Các thể tích khí đo được ở đktc

  a,Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp?

  b,Đem hòa tan 10,3 g hỗn hợp kim loại trên trong dung dịch HNO3,được V lít khí NO duy nhất (ở đktc).Tính V? Biết rằng trong dung dịch không có muối Amoni

 • Phí Hà

  Bằng phương pháp hóa học ,nhận biết :

  a, glucozo, saccarozo, tinh bột, benzen

  b, NaOH, Al2O3, BaCO3, CaO bằng 1 thuốc thử

 • Maria Thi

 • Nguyễn Đức

  Hòa tan hết 20,0 g hỗn hợp M gồm 2 muối gốc CO3 của 2 kim loại A và B có công thức là A2CO3 và BCO3 bằng đ HCL dư.Sau phản ứng thu được dd X và 4,48 lít khí CO2 (đktc). Tính khối lượng muối khan thu được sau khi làm khô cạn dd muối?

   

 • Ngọc Lê

  Câu 8

  Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại riêng biệt sau: H2S, HCl, SO

  2 .Có thể sục mỗi khí trên vào nước vôi trong dư để khử độc được không?

  Hãy giải thích và viết các phương trình hóa học.

  Câu 9

  1. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra khi:

  a) Điện phân Al2O3 nóng chảy trong bể điện phân.

  b) Khí CO khử Fe2O3 trong lò cao.

  c) Sản xuất H2SO4 từ lưu huỳnh.

  2. Có hỗn hợp gồm CaCO3, CaO, Al. Để xác định phần trăm khối lượng của hỗn hợp,

  người ta cho 10 gam hỗn hợp phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư. Dẫn toàn bộ khí

  thu được sau phản ứng qua bình đựng nước vôi trong dư thì thu 1 gam kết tủa và còn lại

  0,672 lit khí không màu ở đktc.

  a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.

  b) Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

  (Al = 27, Ca = 40, C = 12, O = 16, H = 1)

 • Ngọc Lê

  a)Na->NaCl->NaOH->NaNO3->NO2->NaNO3

  b)FeS2->SO2->SO3->H2SO4->SO2->H2SO4->BaSO4

  c)Na->Na2O->NaOH->Na2CO3->NaHCO3->Na2CO3->NaCl->NaNO3

  d)Al->Al2O3->Al->NaAlO2->Al(OH)3->Al2O3->Al2(SO4)3->AlCl3->Al

  e)Na2ZnO2 <- Zn <->ZnO -> Na2ZnO2<->ZnCl2->Zn(OH)2->ZnO

  g)N2->NO->NO2->HNO3->Cu(NO3)2->CuCl2->Cu(OH)2->CuO->Cu->CuCl2

  h)X2On->X->Ca(XO2)2n-4 ->X(OH)n -> XCln->X(NO3)n->X

  Ai giải đc đầy đủ mk tặng thẻ cào 20k nha!