ADMICRO
UREKA

Tính khối lượng dung dịch Axit CH3COOH 60% có thể sản xuất từ 5,8 tấn A

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít một Hidrocacbon A ở điều kiện tiêu chuẩn trong õi thì thu được 17,6g khi CO2 và 9g nước

a,Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A

b,Tính khối lượng đung dịch Axít CH3COOH 60% có thể sản xuất tứ 5,8 tấn A.Biết hiệu suất phản ứng là 80%

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) Gọi công thức phân tử của A là CxHy vì A là hidrocacbon

  4CxHy + (4x + y)O2 ---> 4xCO2 + 2yH2O

  nCxHy = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

  nCO2 = 17,6 : 44 = 0,4 mol

  nH2O = 9 : 18 = 0,2 mol

  pthh => \(\dfrac{nCO2}{nH2O}\)=\(\dfrac{2x}{y}\)= 0,4 : 0,2 = 2

  <=> x = y (1)

  nC = nCO2 = 0,4 mol

  nH = 2nH2O = 0,4 mol

  => mCxHy = 0,4 x 12 + 0,4 x 1 = 5,2 g

  => MCxHy = 5,2 : 0,1 = 52 g/mol

  mà x = y => ko có cái nào thỏa mãn hết

  đề sai rồi

    bởi Điển Mai 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF