ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính khối lượng dd NaOH 10%

Cho 500ml dd H2SO4 1M tac dung voi 200ml dd BaCl2 0,5M

a, viet pt

b, tinh Cm/l cua dd thu duoc sau pu

c, tinh khoi luong ket tus thu duoc

d, tinh khoi luong dd NaOH 10% can dung de trung hoa het dd sau pu

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. H2SO4 + BaCl2 --> BaSO4 + 2HCl;

  0,5-----------0,5-------------0,5------0,1;

  b.ta có: nH2SO4= 0,5 (mol); nBaCl2= 0,1 (mol);

  theo pt thì BaCl2 dư, sản phẩm tính theo H2SO4.

  nHCl= 0,1 (mol); nBaCl2 dư= 0,5 (mol)

  V dd = 0,5 + 0,2 = 0,7 (l)

  CM HCl= 0,1/ 0,7= 0,143 (M);

  CM BaCl2 dư= 0,5/ 0,7= 0,7143 (M);

  c. mBaSO4= 0,5*233=116,5 (g)

  d. HCl + NaOH ---> NaCl + H2O

  0,1----------0,1 (mol)

  nNaOH= 0,1 (mol)=> mNaOH= 0,1*40=4(g)

  mddNaOH= 4*100/10= 40(g).

    bởi Nguyễn Vân 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1