Tính khối lượng CuSO4.%H2O thu được

bởi Nguyễn Thanh Thảo 01/06/2019

Cô cạn từ từ 200g dd CuSO4 10%. Tính khối lượng CuSO4.%H2O thu được

Câu trả lời (1)

 • " Tính khối lượng CuSO4.5H2O thu được."

  \(m_{CuSO_4}=\dfrac{200.10}{100}=20\left(g\right)\)\(\Rightarrow n_{CuSO_4}=0,125\left(mol\right)\)

  Mà: \(n_{CuSO_4.5H_2O}=n_{CuSO_4}=0,125\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{CuSO_4.5H_2O}=0,125.250=31,25\left(g\right)\)

  bởi Diễm Huỳnh Thị 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan