Tính %khối lượng của mỗi kim loại trong hh đầu

bởi thu hảo 29/05/2019

cho 6,4g hỗn hợp (Mg vs Ca) tác dụng với dung dịch H2SO4 dư sinh ra 4,48l khí H2 ở dktc.

A)tính %khối lượng của mỗi kim loại trong hh đầu.

B)tính khối lượng muối thu được.

Câu trả lời (1)

 • a) - Đặt nMg = x mol ; nCa = y mol

  => 24x + 40y = 6,4 (I)

  nH2 = 0,2 mol

  PTHH: (tự viết nha, ko đc thì hỏi)

  - Theo PTHH(1,2): nH2 = x + y = 0,2 (II)

  - Giải hệ PT(I;II) => x = 0,1 mol và y = 0,1 mol

  => mMg = 2,4 gam

  => mCa = 4 gam

  => %mMg = 37,5%

  => %mCa = 62,5%

  b) - Theo PTHH (1,2): => nMgSO4 = 0,1 mol và nCaSO4 = 0,1 mol

  => m muối sau pư = 120 . 0,1 + 136 . 0,1 = 25,6 gam

  bởi Robert Corner 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • khanh nguyen

  Có hai lá kẽm khối lượng như nhau. Một lá cho vào dung dịch đồng(II) nitrat, lá kia cho vào dung dịch chì(II) nitrat. Sau cùng một thời gian phản ứng, khối lượng lá kẽm thứ nhất giảm 0,05 gam.

  a) Viết các phương trình hoá học.

  b) Khối lượng lá kẽm thứ 2 tăng hay giảm là bao nhiêu gam ? Biết rằng trong cả 2 phản ứng trên, khối lượng kẽm bị hoà tan bằng nhau.

 • Tram Anh

  hòa tan Xgam kim loại M trong Ygam dd HCl 7,3% ( lượng axit vừa đủ) . thu được dd A có nồng độ 12,05% . xác định tên kim loại M

 • Trần Thị Trang

  Hòa tan hoàn toàn 1 kim loại M hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 17,33 % sau phản ứng thu được muối có nồng độ là 25,5% . Xac định khối lượng M

 • Tran Chau

  Nung nóng hỗn hợp A gồm Al và Fe304( khôg có không khí)

  Hỗn hợp thu dc sau pư tác dụng dd KOH dc 6,72l đktc

  Nếu sản phẩm tác dụng với HCl dư dc 26,88l h2 đktc. Tìm khối lượng mỗi chất trong A

  Help me, please

 • hi hi

  Giúp mình với

  Cho 3,45 gam Na vào 200 gam dung dịch MgSO\(_4\) 6% thì thu được kết tủa A. Nung chất A trong không khí đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn thu được.

 • Trần Hoàng Mai

  ngâm 1 vật bằng đồng có khối lượng 15g dd có chứa 0,12 mol AgNO3. sau 1 thời gian lấy vật ra thấy khối lượng AgNO3 trong dd giảm 25% . tính khối lượng của vật sau pứ

 • Huong Duong

  1/ cho hỗn hợp gồm các kim loại Ag ; Al và Zn . bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng kim loại Ag

  2/ cho 21,4g hỗn hợp A gồm Fe và \(Al_{2_{ }}O_3\) tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch B và thoát ra 4,48 lít khí (đktc)

  a/ viết PTHH xảy ra , tính V?

  b/ cho 500ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch B, thu được m gam kết tủa . tính m ?

 • Lê Tấn Thanh

  1/Hòa tan hoàn toàn 2.8g kim loại A có hóa trị 2 bằng hỗn hợp gồm 80 ml dd H2SO4 0.5M và 200 ml dd HCL 0.2M và dd thu được có tính axit .Để trung hòa axit dư cần 100 ml dd NaOH 0.2M .Xá định A

  2/Chia 41.6g hỗn hợp Fe và Cu thành 2 phần bằng nhau

  P1 :Tác dụng với dd H2SO4 loãng ,dư thu được 4.48 lít H2 (đktc)

  P2: Tác dụng dd H2SO4 98% vừa đủ thu được V lít SO2 và dd A.

  a,Tính V ở đktc

  b,Tính C% của dd A

 • Nguyễn Trung Thành

  Ngâm 21.6g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Fe, Cu trong dd H2SO4 loãng dư. Phản ứng xong thu dc 3 g chất rắn không tan và 6.72l khí ở đktc. Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

 • Anh Trần

  bài 1:đốt cháy M gam hỗn hợp gồm Na ,Mg .thu được 20,4g oxit .hòa tan hỗn hợp vào nước đến phản ứng hoàn toàn còn 8g chất tan và thu được 200ml dung dịch

  a) viết PTHH

  b) tính nồng độ mol/l dung dịch thu được

  mọi người giúp @Lê Thị Mai Phương vs nha